English

שדרות יצחק רגר, באר שבע

בשדרות רגר, רחובה הראשי של באר שבע, במרחק הליכה מבית החולים סורוקה ומאוניברסיטת בן גוריון
יוקם מגדל בן 29 קומות, 303 דירות 2/3/4/ חדרים.
הליך הרישוי נמצא בשלבים מתקדמים לקבלת היתר בניה.
המכירה תחל בקרוב!

Close Window Download Floor Plan Print Floor Plan